Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag femism

Ce nu este treabă de femeie?

Dacă vrea să vadă cum mă prind dracii, „soarele” îmi aruncă așa nonșalant „asta-i treabă de femeie” și știe că are acuș’ scandalul gata. Îmi ies rar din pepeni și nu mă ține mult (câteva secunde, cât îl „spurc”, după…