Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag morrowind

Oblivion

În viaţa oricărui gamer, există câteva jocuri de care se îndrăgosteşte şi probabil unul va fi “cel mai iubit”, va fi JOCUL. Prin ’96 cred că am luat prima dată contact cu un joc. Aşteptam să termine tată-miu o emisiune…