Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag parcare

Cu liftu’

Am pozat sâmbătă tot felul de prostii, că tot l-am scos pe Niki la plimbarea de acomodare, şi una dintre minunile respective e o chestie cu care m-am cam obişnuit pe aici, dar e clar că nu prea o vezi…