Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag pomodoro

Productivitatea și roșiile

Suntem „animale” tare ciudate. Avem zile când ne trezim cu atâta chef de lucru și inspirație, că ziua în cauză ar putea avea 200 de ore și le-am umple cu muncă productivă. Avem din păcate și zile „din alea” când…