Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag Hunedoara

De văzut prin Deva & Hunedoara

E posibil ca duminică să fac o scurtă incursiune pe la Brad, pentru a-mi vedea o prietenă din facultate. Ne-am  mai şi plimba prin oraş (Deva adică), plus că spunea că s-ar duce şi la Hunedoara puţin, că tot e…